donderdag 14 april 2011

BuMing II

Huang Di - de Gele Keizer
Een van de eerste uiteenzettingen over de Chinese geneeskunde is afkomstig van de gele keizer, Huang Di die de Huang Di Nei Jing schreef (yellow emperor inner classic, rond 300-100 voor Christus).
De historie van de Chinese geneeskunde gaat nog veel verder terug, maar dit is waarschijnlijk het eerste en best bewaarde geschrift. De Huang Di Nei Jing is een van de belangrijkste klassiekers en wordt nog steeds als toonaangevend beschouwd als het gaat over de theorie van de TCM. In het boek hebben de keizer Huang Di en zijn minister/geneesheer Bo Ji een gesprek over de Chinese geneeskunde, waarin werking en theorie, behandelwijzen etc beschreven zijn.

De gesprekken gaan volgens een vast stramien;
Huang Di vraagt: Ik heb gehoord dat in vroeger dagen iedereen 100 jaar leefde zonder gebreken. In deze tijd worden de mensen vroeg oud en halen de 50 maar net. Komt dat door het milieu of hebben de mensen het vermogen verloren om goed te leven?
Qi Bo antwoordt: In het verleden beoefende mensen de Tao, de weg van het Leven. Zij begrepen het principe van balans, van yin en yang als representant van de transformatie van de energie van het universum.
En zo gaat het nog 81 hoofdstukken door.

Dao De Jing - Lao Tse
Een ander belangrijk werk is dat van Lao Tse; ‘de Dao De Jing’ (het boek van de Weg en de Deugd). De Dao De Jing is vandaag de dag nog steeds populair en ook door niet TCM’ers te lezen. Dit boek verhaalt over het ontstaan van onze bestaande wereld en de wisselwerking van de natuur op de mens en hoe wij ons naar die natuur kunnen gedragen. Voegen wij ons naar de regels van de natuur dan gaat het ook goed met ons. De Dao De Jing komt voort uit het Daoisme (ook wel Taoisme) en is vooral niet dogmatisch. Het Dao is het alomvattend levengevend principe, wat niet materieel is en daarom ook moeilijk met woorden te omschrijven. Het streven is, in harmonie met Dao te leven. Dit is niet af te dwingen maar alleen te bereiken door los te laten.

Het basis principe van het daoisme komt voort uit het geloof dat er eerst niets was, leegte. Dat noemden ze Wu-Ji. In deze staat van het niets bestaan dus geen tegenstellingen, geen voor of achter, boven of onder, licht of donker. Uit Wu-Ji zijn yin en yang ontstaan. Hierin kennen we wel tegenstellingen zoals man vrouw, zon maan etc. Hieruit zijn weer de 4 krachten ontstaan waarin we de 4 seizoenen kunnen uitdrukken: lente, zomer herfst en winter
Daarna ontstaan de 8 natuurkrachten, (de 8 winden, de 8 spirits, de 8 mogelijke vormen van Qi) Deze worden ook beschreven in de I Tjing (het boek der veranderingen),

Belangrijk is de stap van Wu-Ji naar yin/yang welke verkregen wordt door Wu-wei, Het actieve niets doen, ( dadenloosheid). Hierin komt naar voren dat we de dingen nooit kunnen forceren, dat we de natuur niet naar ons hand kunnen zetten en dat we de loop van de natuur moeten volgen. Eigenlijk moeten we de meest gemakkelijke weg kiezen. Dit is echter geen uitnodiging om op je krent te gaan zitten, maar meer een advies om te kijken waar jouw persoonlijke talenten liggen en een poging te doen om die tot maximale ontplooiing te brengen.
Het heeft geen nut om je op allerlei terreinen te begeven waar je geen affectie mee hebt. Ook is het belangrijk om je niet op te veel terreinen te begeven, hierdoor zal je aandacht verstrooid worden en zal de Qi uitgeput raken.

Voor wie de Dao De Jing wil lezen!!!(wie dat niet wil sla dit stuk over)
Er zijn diverse websites die je gratis en voor niets kunt lezen . Hier volgen een aantal:

(Wie een e-mail stuurt naar blog@acu-putten.nl stuurt kan nog een andere vertaling krijgen als bijlage in Word)
Mijn advies is om elke dag een te pagina lezen. Probeer de boodschap tot je te laten komen. Als je alle verzen achter elkaar leest, zal de essentie je misschien ontgaan. Mijn methode is om meerdere vertalingen naast elkaar te leggen. De ene zin laat zich in de ene vertaling beter begrijpen dan de andere. In het begin is het even wennen aan de schrijfstijl. Maar het is dan ook 2000 jaar geleden geschreven. Daarbij is het een vertaling uit het chinees dat in dichtvorm is geschreven. Die dichtvorm gaat verloren in het Nederlands. Het lastige van vertalingen uit het chinees is dat het chinees geschreven is in karakters. Deze karakters zijn vaak samengesteld uit meerdere karakters. Deze symboliseren allen weer een of meerdere begrippen. Zo is het nieuw gevormde karakter voor meerdere uitleg vatbaar . Daardoor zijn er meerdere vertalingen voorhanden en verschijnen er momenteel steeds nieuwe uitgaven. In 2010 is een vertaling van sinoloog Kristofer Schipper verschenen. Een andere aanrader is de versie van Wayne W.Dyer, schrijver van psychologie zelfhulpboeken (o.a. Niet morgen maar nu). Deze was in de jaren 1980-90 de psychologie goeroe met een zelfde status als nu een Dr. Phil. Wayne W. Dyer heeft zich teruggetrokken op zijn woonplaats Hawaï (waarschijnlijk om al zijn verdiende kapitaal weer op te maken) en alle beschikbare vertalingen van de Dao De Jing tot zich genomen. Hij heeft van elk hoofdstuk een meest logische en begrijpelijke nieuwe vertaling gemaakt, met daaropvolgend een betoog en een uitleg, hoe we dat hoofdstuk kunnen interpreteren. Ook geeft hij adviezen hoe we de lessen van Lao Tse uit dat hoofdstuk in de praktijk kunnen toepassen.
Erwin van Putten