woensdag 11 september 2013

Chinese acupuncturist brengt doden weer tot leven

Dit is het verhaal van Bian Que,  een legendarische Chinese geneeskundige, die volgens sommigen de doden weer tot leven kon brengen. De kroonprins van het koninkrijk Guo was zo ziek dat de lijfarts niets meer kon doen om hem te helpen. Ten einde raad werd Bian Que opgeroepen om de stervende prins te behandelen. 
Toen hij bij het paleis aankwam, was het al te laat en waren de voorbereidingen voor de begrafenis van de prins al in volle gang. Bian Que liet zich hierdoor niet afschrikken en onderwierp de prins aan een uitgebreid onderzoek.
Het lichaam was nog warm en ook was er een zwakke hartslag voelbaar.
Zijn vermoeden werd bewaarheid: de prins was niet dood, maar verzonken in een diepe coma. Hij behandelde de prins met acupunctuur en met kruidencompressen, warme doeken gedrenkt in een afkooksel van medicinale kruiden. Een wonder geschiedde: binnen een paar uur was de prins weer bij bewustzijn. Bian Que schreef kruiden voor die de prins gedurende 3 weken moest innemen. Deze hielpen hem snel weer op de been en zorgden uiteindelijk voor volledig herstel. Sindsdien doen geruchten de ronde dat Bian Que een wonderdokter was die doden weer tot leven kon brengen.