maandag 19 januari 2015

De samenwerking tussen bloesemremedies en acupunctuur: Agrimony en Pericard 6

Bloesemremedies
Agrimony
Agrimony wordt wel eens de ‘sleeping beauty’ remedie genoemd. Het is alsof je vriendelijk wordt wakker gekust en geholpen om contact te maken met de buitenwereld. Ben jij altijd vrolijk voor de buitenwereld, terwijl je je van binnen gekweld voelt, dan is agrimony voor jou de geschikte remedie. Er kan zich een schild vormen tussen jouw binnen- en buitenwereld. Dit komt voor als je herhaaldelijk te maken hebt gehad met onprettige reacties op jouw gedrag. Ook als je steeds maar anderen wilt plezieren en daarbij de waarheid voor die ander, maar ook voor jezelf verbergt,  kan de poort naar jouw hart gesloten worden. Agrimony geeft je de moed om dingen te laten zien zoals ze zijn.

Acupunctuur
Pericard 6
De pericard-meridiaan geeft als het ware toegang tot je hart en je meest persoonlijke gevoelens. Pericard 6, in het Engels ‘inner frontier gate’ verenigt je niet alleen met je beste vrienden, maar met de wereld in zijn geheel. Dit punt kan gebruikt worden als de poort naar je hart is afgesloten. Het veroorzaakt een gevoel van beschermende warmte en het geeft je de moed om je eigen waarheid te laten spreken. Het pericard is een vlies in de borstholte waarin zich het hart bevindt. Als dit vlies beschadigt raakt, verdwijnt je kinderlijke vreugde en je sluit je af. Agrimony en Pericard 6 kunnen er beiden voor zorgen dat er weer licht in je hart schijnt en de vreugde terugkeert.

Bron: Floral Acucpuncture