zondag 12 april 2009

In de schijnwerper: Ba Zhen Tang – Eight Treasure Decoction

Deze formule is samengesteld uit acht ingrediënten, die allen hoog gewaardeerd worden vanwegen hun eigenschappen om Qi en Bloed te versterken, vandaar de naam “8 schatten of kostbaarheden”

Deze acht schatten zijn de volgende kruiden:

Angelica, Radix Angelicae Sinensis, Dang Gui
Cooked Rehmannia, Radix Rehmanniae Preparata,Shu Di Huang
Peony, Radix Paeoniae alba, Bai Shao Yao
Ligusticum, Rhizoma Chuanxiong, Chuan Xiong
Ginseng, Radix Ginseng, Ren Shen
White Atractylodes, Rhizoma Atractylodis macrocephalae, Bai Zhu
Hoelen, Poria, Fu Ling
Baked Licorice, Radix Glycyrrhizae preparata, Zhi Gan Cao
Jujube, Fructus Jujubac, Da Zao
Fresh Ginger. Rhizoma Zingiberis recens,Sheng Jiang


Dit is een algemene kruidenformulie die wordt toegepast bij talrijke verstoringen waarbij zowel sprake is van Qi-leegte als Bloed-leegte. Vertaalt naar het westen kunnen we spreken van indicaties als vermoeidheid, bloedarmoede, kortademigheid, gebrekkige spijsvertering, menstruatie-problemen, een bleek gelaat, hartkloppingen, angst, vermoeide ledematen, duizeligheid.

Als er een Qi tekort is, heeft dit zijn invloed op de Qi van de longen. Dit manifesteert zich met klachten als snel buiten adem zijn en een stem zonder kracht. Een slechte eetlust en gebrekkige spijsvertering hangt samen met de Milt. De Milt is verantwoordelijk voor het omzetten van hetgeen we eten en drinken in Qi en Bloed. Wanneer deze functie tekort schiet kan gemakkelijk energiegebrek ontstaan. Vaak gaat een zwakke Miltfunctie gepaard met vermoeidheid. De ontlasting is breiïg, men heeft een opgezet gevoel na de maaltijden en behoefte om na het eten te liggen of te slapen.
Hiernaast kan er sprake zijn van Bloed-leegte. Klachten als een licht gevoel in het hoofd, duizeligheid of wazig zicht kunnen hier op duiden.

Bronnen: o.a. Formulas & Strategies - Dan Bensky, The practice of chinese medicine - Maciocia

Alhoewel Ba Zhen Tang een veilige formule is, die gedurende lange tijd kan worden gebruikt is het raadzaam eerst een erkende kruidentherapeut te raadplegen alvorens deze kruiden toe te passen. Dit geldt overigens voor alle kruiden. Het motto ‘baat het niet, dan schaadt het niet’ gaat lang niet altijd op.